Home  -  Opracování polystyrenu - Řezání odporovým drátem - Soustružení polystyrenu - Sochařské metody

Řezání odporovým drátem


Řezání odporovým drátem je vhodné zejména pro vytváření exaktních tvarů.
Touto technikou se dají
z pěnového polystyrenu
vytvářet nejen desky, písmena a kubické tvary, ale i válce, kužele, římsy, kanelované sloupy, hyperboloidy a různá spojení těchto tvarů.
Řežeme pomocí různých řezaček, výběr je proveden na základě citu a zkušeností, prostě co je nejlepší pro daný výrobek. Používáme CNC plotr i různé mechanické řezačky.
Nařežeme i vám - potřebujete vytvořit dekorace, nápis na fasádu, římsy, nebo polotovary na letecké modely? Neváhejte se na nás obrátit.

polystyren řezání polystyrenu odporovým drátem

písmeno polystyren polystyrenový nápis logo písmena

NAHORU