Výroba soch do hry Boj èernocha se psy, Divadlo V Celetné

sochy imitace døeva

socha imitace døeva

kašírovaná socha imitace døeva

socha imitace døeva

kašírované sochy imitace døeva

sochy imitace døeva

kašírovaná socha z polystyrenu  imitace døeva


zpìt na Fotogalerii